Suoraa puhetta ajassa Itse koettava.

Vähemmistöhistorian lyhyt oppimäärä

  • Vähemmistöhistorian lyhyt oppimäärä

MINNE MENET, MUSTALAINEN? HUOMENNAKO JO PYSÄHDYT?

Mitä tarkoittaa olla mustalainen? Olla olemassa ihmisenä. Moraali, sivistys ja henkinen kulttuuri olivat meidän elämämme keskiössä. Miten mustalainen ne määritteli? Ensimmäinen määritelmä: katso ihminen alalleen. Mitä se tarkoitti? Sitä, että jokaiselta vaadittiin vain hänen kykyjensä mukaan, niin kuin kaikissa sivistyneimmissä maailman kulttuureissa. Mitä se merkitsee valtakulttuurissa? Tuo sama käsite on käännetty suvaitsevaisuudeksi: ”suvaitkaa tiettyjä vähemmistöjä ja syrjäytyneitä”. Suvaitsevaisuus ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että se joka suvaitsee rahastaa sinua ja on sua ylempänä.

Tämä maailma, niin sanottu moderni tyhjän päällä oleva ihmiskunta, suvaitsee toisiaan. Se ei ymmärrä, se ei rakasta, sietää toisiaan. Kulkijamustalaiset olivat korkeasti sivistyneitä ihmisiä. Heillä oli maailman korkeinta henkis-sosiaalista kulttuuria ja tapakulttuuria. Me Suomen kaaleet emme olleet taiteellisesti lahjakkaimmasta päästä, mutta sivistyksen suhteen olimme korkeimmalla mahdollisella tasolla, ja se perustui mustalaisuuteen, ei romaniuteen. Euroopan mustalaisilla on aina ollut erilaiset tavat, ja musiikki veressä. Suomen mustalaiset eivät kuitenkaan matkineet musiikissa ja sen luomisessa valtaväestöä – me loimme omat laulumme ja siten omaleimaisinta kulttuuria.

LUONNON KOSIJAT SLUMMEIHIN

Mustalaisilla oli ainutlaatuinen luonnon ja ihmisen välinen symbioosi. Olimme luonnon näkijöitä ja kosijoita – otimme luonnosta vain sen mitä tarvitsimme, ja loput annettiin takaisin. Meillä oli maailman korkeinta eläinten hoitotaitoa: mustalaiset olivat eläintenparantajia ja todellisia hevoskuiskaajia. Lapsia ei kasvatettu, he kasvoivat yhdessä kaikkien keskuudessa omaksuen siten identiteetin. Kokemuspohjainen kasvatus ei perustunut suulliseen neuvontaan, vaan mahdollisti käytännön kokemukset ja opin. Meillä oli maailman korkeinta käsityötaitoa, korutaidetta - näitä voisi mainita vaikka kuinka paljon.

Milloin rappio alkoi? 1950-luvulla. Kokemuspohjaisesti korkeasti sivistynyt kansa kaupunkilaistui, kiertävälle elämäntavalle piti laittaa piste. Kulkijamustalainen asutettiin elämään rinnakkain epäsosiaalisen  valtaväestön kanssa. Sieltä ammennettiin uusi kulttuuri ja muututtiin romaneiksi. Romanikulttuuri on valtaväestöllä hyväksytettyä kulttuuria. Viimeinen niitti Kulttuurille tuli valtiontakauslainoilla. Tiesin jo silloin lainojen seuraukset, ja olin ainoa joka niitä vastusti – löytyy sen ajan lehdistä. Kyseinen laina oli niin mitätön, että mustalaiset joutuivat vielä alemmaksi, täysin slummeihin ja ghettoihin asumaan. Käytännön olosuhteissa syntynyt mustalaiskulttuuri katosi –- ei ollut enää jäljellä kuin valtaväestöä miellyttävä, heidän ehdoillaan elävä ja huonon itsetunnon omaava romani. Ylpeys ja kansallistunne olivat kadonneet. Me ei katsottukaan enää ihmistä alalleen.

Mustalaistapojen sijaan tuli romanitavat: mustalaistapoja matkivia liioiteltuja ja paisuteltuja tapoja, joilla ahdistelemme toisiamme, etenkin nuoria: tätä ei saa tehdä, eikä sitä saa tehdä, eikä oikeastaan mitään. Ruvettiin tuomitsemaan ja syyttelemään ihmisiä: valkoistuminen oli toteutunut kirjaimellisesti. Some:ssa jotkut mustalaiset kirjoittelevat, ettei mustalaistapoja enää ymmärretä. Totisesti. Ne eivät olleet silloin ahtaita, vaan perhettä ja kansaa suojelevia. Ne olivat syntyneet luonnon menetelmistä olosuhteiden säätelemänä. Nyt niiden avulla rangaistaan toisia. Romaneihin iskivät toisiaan sortavat kaikki valtaväestön taudit: ahdasmielisyys, kateus, ahneus, ja ennen kaikkea - rupesimme syrjimään toisiamme. Ei mustalaisilla sellaista oppia ollut.

Nyt ollaan itse aina puhdas kuin pulmunen ja toisista löytyy aina vika. Se on kierre ja jatkuma, joka on vienyt mustalaiset paarialuokkaan – siis ei mikskään. Tämä prosessi on toteutunut toki myös muualla Euroopassa. Yhteenkuuluva, yhtäpitävä mustalaiskansa on lähtenyt panettelemaan ja syrjimään toisiaan, on hajallaan, piiloutuu toisiltaan koska eivät pärjää enää yhdessä. Tähän on tultu, ja miten eteenpäin?

Mikä on mustalaisten ongelma? Meillä ei ole statusta. Meillä ei ole muuta ongelmaa koskaan ollutkaan. Mikä on nykypäivän romanien ongelma? Se on ainoa kansa, joka ei hyväksy edelläkävijöitään; taiteilijoistaan se hyväksyy vain laulajat. Heillä ei ole identiteettiä, eikä statusta - ovat almusta eläjiä, kielteisiä ihmisiä. Harvoin löytää millään tasolla olevaa valtaväestön edustajaa, joka ei olisi meitä parempi, ja me olemme itse tämän aiheuttaneet. Järjestelmä marginalisoi meidät, mutta me marginalisoimme ja assimiloimme itseämme vielä enemmän.

Assimiloinnin huippu oli oman nimen vaihtaminen romaniksi. Entisistä mustalaisista tuli alemman luokan paperisivistyneitä, jotka omaksuivat valtaväestön ehdot ja menetelmät. Mehän olimme mustalaisia, meille EI sopinut NE! Valtaväestön alemman sosiaaliluokan kulttuuri on huomattavasti nuorempi, itse asiassa sillä ei ole muuta kulttuuria kuin aineellisen omistamisen, ahneuden ja järjestäytyneen väkivallan kulttuuri. Senkin me omaksuimme valtaväestöltä, entisen toisiamme suojelevan kulttuurin tilalle. Tässä yhteydessä haluan tarkentaa, että puhuessani valtaväestön sosiaalisesti alemmasta luokasta en tarkoita sosiaalista asemaa, vaan henkistä asennetta, joka on yhtä romanien asenteiden kanssa: itse ollaan hyviä ja haukutaan muita.

Länsimainen maailma tavoittelee nyt materiaa. Tunneäly ja henkisyys on katoamassa. Nuoret syrjäytyvät, erityisesti valtaväestön keskuudessa – meillä vähemmistöillä on vielä rippeet perheistämme ja yhteisöstämme, joista saamme vähän voimaa. Ihmisillä on psyykkisiä ja henkisiä ongelmia. Sosiaalisuuden puute – yksinäisyyden ongelma vaivaa jokaista.

SUURJAKO TULEE, OLETKO VALMIS?

Romanit ovat kaikkialla maailman paarialuokkaa, eli alakastia.  Mitä tämä kaikki merkitsee tänä päivänä vaikkapa suhteessa toiseen maailmansotaan? Miten se järjestettiin ja mihin se johti? Juutalaisia kadehdittiin omistuksiensa tähden. Mustalaisten kulttuuri oli kaikkialla maailmassa yläluokalle tuttua ja rahvaalle tuntematonta. Rahvas vihasi mustalaisen vapautta ja kadehti heidän korkeatasoista henkistä kulttuuria. Pääoma suoritti suurjakoa. Kansa haluttiin kokoon: miten se saatiin aikaan? Ruvettiin vainoamaan juutalaisia ja mustalaisia. Mustalaisilla ei ollut mitään tekemistä sodan kanssa, mutta sodalla oli tekemistä mustalaisten kanssa. Kansa yhdistettiin – syntyi vainot, syttyi sota. Mutta kuka olikaan lopullinen uhri? Alempi sosiaaliluokka, massa – meidän ollessa vain syöttejä ja välikappaleita.

Mikä on muuttunut? Itä-Euroopassa valtaväestö on jo alkanut syrjimään toisiaan ja jakamaan ihmisiä luokkiin: hyviin ja pahoihin, rikkaisiin ja köyhiin. Jatkuvan kasvun kehityksen, sinulle-minulle-politiikan nimissä. Suurjako on pian tulossa - tämä maailma tarvitsee taas uhrinsa, jotta saataisiin kansa koottua yhden asian puolesta. Miten? Romaneiden avulla! Mutta tällä kertaa juutalaiset eivät enää ole mustalla listalla samassa merkityksessä. Romaneiden ja maahanmuuttajien avulla se tapahtuu!

Mikään ei ole muuttunut sitten vuodesta 1933 – uuden sodan uhka on todellinen. Miettikää! Ilman persoonaa, identiteettiä, statusta ihminen ei ole mitään. Ei ole kansaa ilman taiteilijoita, kirjailijoita eikä myöskään korkeakulttuuria ymmärtäviä: tämän edelläkävijoitä mm. mustalaiset ja intiaanit aikoinaan olivat. Eurooppa on aina ollut kokemuspohjaisesti monikulttuurinen, mutta sitä ei ole sidottu koulutukseen eikä elinkeinojärjestelmään. Toisin sanoen vähemmistöjä ei ole otettu mukaan järjestelmään, ja se on tarkoituksellista toimintaa.

Myös mustalaisilta itseltään on katoamassa arvot ja tunneäly. Hyvin ei meillä mene. Nykyromanipolitiikalla ja -mentaliteetilla romanit ovat ensimmäinen kohde johon isketään. Sen jälkeen isketään maahanmuuttajiin. Tietysti varsinainen uhri tulee lopulta olemaan valtaväestön alempi sosiaaliluokka, massa, mutta he eivät sitä itse ymmärrä, kuten eivät ymmärrä romanitkaan.

 

MUSTALAISTEN ÄÄNI

1960-luvulla oli aktiivisin ”romani”buumi. Syntyi romaniyhdistyksiä, jotka rakensivat arvotyhjiötä mustalaisten osalta. Silloin lensi kiviä, ja silloin olin yksin. Sieltä asti on virallisissa yhteyksissä puhuttu vain valtaväestöllä hyväksytetystä romanikulttuurista ja -toiminnoista –  nyt siis puhun kulttuurista, en ihmisistä. Mustalaisten ääni ei ole päässyt esille. Heitä on kuitenkin Suomessa paljon -  ylpeitä arvonsa tuntevia ihmisiä, jotka eivät kovin helposti lähde, kuten mustalaisten tapoihin kuuluu, barrikadeille ärhentelemään.

Mutta nyt on pakko. Nyt on mustalaisten aika tulla esille, puolustamaan mustalaiskulttuurin arvoja. Mustalaiset ovat heräämässä - enää ei voi vaieta: on käytävä itselleen avuksi. Pitää ottaa huomioon, että romanit toimivat valtajärjestelmän sisällä. Minä en ole koskaan toiminut sen sisällä, vaan ulkopuolella – mustalaisena. Valtajärjestelmä ei minua elätä: en ole ollut heidän palkkalistoillaan enkä syö heidän hernekeittoaan. Olen alusta asti toiminut niin, että tavoittaisin toiminnallani valtaväestön ylimmät päättäjät, koska vain siten pystytään muuttamaan maailmaa ja yhteiskuntaa. En ole ollut almulinjalla, johon romanipolitiikka kautta Euroopan suurimmaksi osaksi nojaa.

Meillä mustalaisilla on enää vain pieni mahdollisuus ansaita paikkamme maailmankaikkeudessa, ja se tapahtuu ennen kaikkea sivistyksen, arvojen ja moraalin kautta. Ensimmäisenä edellytyksenä on, että mustalaisen on ymmärrettävä toista mustalaista, ja katsottava ihminen alalleen. On lopetettava keskinäinen kilpailuttaminen, joka tänä päivänä tapahtuu materiaalin, ei henkisten arvojen, sivistyksen ja moraalin mukaan. Minulla on kaikkea, mutta minä en arvota ihmisiä materian mukaan, enkä ole siitä riippuvainen, koska olen arvopohjaltani mustalainen. Sielu, sivistys ja moraali määrittävät ihmisen arvon, ei liioitellut romanitavat, ja toistensa syrjiminen. Ei sillä tavalla haeta itselleen paremmuutta, että toinen on itseään huonompi. Minä olen hyvä, ja minua ei ole kukaan huonompi. Ihmistä pitää arvostaa sinällään ja pitää tuntea oma arvonsa. Se joka toista syrjii, on aina ja joka tapauksessa häviäjä, ei voittaja. Se pitäisi jokaisen tietää.

Olen sanonut tämän ennen ja sanon sen myös nyt: valkolaisiksi emme tule, olkaamme siis mustalaisia.

Kulttuurineuvos Veijo Baltzar

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Kannattaa myös miettiä, että kohta myös etniset suomalaiset saattavat olla vähemmistö. Mitä suomalaiselle kulttuurille on tapahtumassa.

Käyttäjän veijobaltzar kuva
Veijo Baltzar

Aivan samaa kuin vähemmistökulttuureille. Sillä poikkeuksella, että vähemmistöt eivät alun perin ole sitä aiheuttaneet (kulttuurin rappiota), koska heistä suurin osa ei kuulu elinkeinorakenteeseen, markkinatalouteen. Toisin sanoen markkinatalous, olematon tasa-arvo ja demokratia ovat syitä siihen mistä puhut. Kodit hävitettiin, perheet tuhottiin, isovanhemmat heitettiin laitoksiin, naiset ennen miehiä näyteikkunoihin myytäväksi eniten tarjoaville (koska miehet eivät käy kaupaksi niin hyvin).

Siinä sitä onkin purtavaa: olen jo pitkään puhunut siitä että valtaväestön kulttuuri ohenee vinhaa vauhtia ja että kun valtaväestön kulttuuri ohenee, silloin ei kunnioiteta enää mitään kulttuureita. Tähän on tultu. Olen erittäin huolissani valtaväestön kulttuurin ohenemisesta. Se ei ole kenellekään hyväksi.

Meille vähemmistöille on tärkeää että valtaväestö kunnioittaa itseään, koska vain siten se pystyy kunnioittamaan vähemmistöjä (todellisuudessa jos valtaa ja järjestystä ei oteta huomioon, vaan kulttuuri, niin me ”vähemmistöt” olemme enemmistöä maailmassa). Mutta se siitä. Kukaan ei ole tänä päivänä enää mitään. Olemme kertakäyttöhyödykkeitä. Ihmisenä olemisen arvo: insinööri ennen Ihmistä.

Sivistys ja moraali, mitä se on? Tässä ajassa merkityksettömiä puheita. Tämä on itkun ja huudon paikka. Ja nimenomaan valtaväestön puolesta!!!

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Minä nostan kissan nyt vihdoin pöydälle!

Olen itse kotoisin seudulta, jossa mustalaisia ei asunut. Sittemmin muutin alueelle, jossa mustalaisia asuu runsaasti. Muuttaessani asenteeni mustalaisiin oli positiivisen kiinnostunut. Suhtautumiseni muuttui varsin nopeasti.

Oma näkemykseni on, että mustalaisten käytös valtaväestöä kohtaan on itsetarkoituksellisen röyhkeää ja loukkaamishakuista. Lapset opetetaan kävelemään päin valkolaisia, metelöinti asuinympäristössä on käsittämätöntä, kaupoissa huudellaan 30m päässä oleville seuralaisille. Ja kauppaan mennessä autoa ei aina pysäköidä parkkialueelle vaan se saatetaan jättää keskelle katua.

Eli mielestäni mustalaiset tarkoitushakuisesti omalla toiminnallaan ja käytöksellään pyrkivät loukkaamaan valtaväestön lakeja, normeja, sääntöjä ja tapoja. Tuollainen käytös ei ole mitään "kulttuuria" vaan tahallista haistattelua valkolaisten suuntaan.

Baltzarin pitäisi laskeutua omiensa joukkoon ja vaatia käytöksen korjaamista. Sen jälkeen mustalaisten olot ja status Suomessa korjaantuisivat alle sukupolven ajanjakson aikana. Syrjiminen loppuisi - niin kuin sen pitäisikin.

Käyttäjän veijobaltzar kuva
Veijo Baltzar

Voihan tuokin olla totta, ehkä se on heijastuma valtaväestön käytöksestä: vastareaktio, joka ei ole kuitenkaan oikeutettua. Mutta tota kaikkea mitä sanot pitäisi sun miettiä suhteessa valtaväestön pingottuneeseen käyttäytymiseen. Jos oikein rehellisiä ollaan niin valtaväestöllä ei ole minkäänlaisia oikeuksia itselleen: valtaväestössä kaikki on järjestelmän tuotetta. Onko se elämän tarkoitus?

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Mustalaisten rikollisuus on suurta (uskoisin, että niin suurta ettei tilastoja uskalleta edes tehdä/julkistaa) valtaväestöön verrattuna eikä sitä voi perustella nykyisin enää toimentulolla ja syrjinnällä. Joku perustavaa laatua oleva vika on yhteisössä, joka ei sisäisesti puutu jäsentensä rikollisuuteen. Esimerkiksi haavoittuvaan vanhusväestöön kohdistuvaa rikollisuutta on ymmärtääkseni ollut merkittävässä määrin ja tällä on suuri merkitys miten valtaväestö suhtautuu mustalaisiin.

Toimituksen poiminnat